Privacy Policy

De gegevens die u ons toevertrouwt, worden uiteraard vertrouwelijk behandeld. De veiligheid van uw gegevens is onze zorg. Daarom hebben we er alles aan gedaan om deze online winkel veilig te maken.

Indien binnen het internetaanbod de mogelijkheid bestaat om persoonlijke of zakelijke gegevens (e-mailadressen, namen, adressen) in te voeren, wordt de overdracht van deze gegevens door de gebruiker op uitdrukkelijk vrijwillige basis gedaan. Voor zover wij derden gebruiken om de aangeboden diensten te leveren, hebben wij het recht de klantgegevens bekend te maken aan de derde partij als dit noodzakelijk is voor het doel van de overeenkomst. De klant gaat er uitdrukkelijk mee akkoord dat de door hem verstrekte gegevens kunnen worden opgeslagen en verwerkt. De winkeleigenaar zal in elk geval de vertrouwelijkheid van deze gegevens behouden en zal deze niet verkopen, verhuren of beschikbaar stellen aan derden, tenzij dit vereist is voor contractuele doeleinden.

Juridische geldigheid van deze disclaimer

Deze disclaimer moet worden beschouwd als onderdeel van het internetaanbod waarnaar deze pagina werd verwezen. Als secties of individuele voorwaarden van deze verklaring niet legaal of correct zijn, blijft de inhoud of geldigheid van de andere delen hiervan niet van invloed.